Privacy- en cookieverklaring Kala Health

Privacy- en cookieverklaring van kalahealth.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Kala Health B.V. (“Kala Health”), inclusief printmedia, radio en televisie en internet. Door het bezoeken van www.kalahealth.nl en door gebruik te maken van de diensten die Kala Health biedt, gaat u akkoord met het verwerken van informatie over u (“persoonsgegevens”) volgens de voorwaarden die in deze privacy- en cookieverklaring zijn opgenomen.

Privacy

Wanneer u onze website bezoekt en een account aanmaakt, vragen we u om persoonsgegevens in te voeren, zoals naam, adres, woonplaats en e-mail adres. Doel daarvan is dat wij u de bestelling of dienst kunnen leveren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u brochures of ander marketingmateriaal toe te sturen, zoals een (digitale) nieuwsbrief, waarvoor u zich op ieder moment weer kunt afmelden.

Kala Health gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt. Kala Health is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is als zodanig ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bij onze marketingactiviteiten.

De persoonsgegevens worden volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen. Het bestand met deze gegevens is tenzij hieronder expliciet vermeld, uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Kala Health en voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Kala Health is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Kala Health t.a.v. Obrechtstraat 432 2517 VK Den Haag.

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Kala Health t.a.v. Obrechtstraat 432 2517 VK Den Haag.

Cookies

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt KalaHealth.nl gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;

Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;

Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren. Door gebruik te maken van onze website accepteert u dat wij bovengenoemde cookies op uw apparaat plaatsen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt kalahealth.nl?

Om meer inzicht te krijgen in de cookies die wij gebruiken en waarom wij die gebruiken, wordt verwezen naar de onderstaande tabel. Daarin wordt een aantal van de door ons gebruikte cookies genoemd en wordt uitgelegd waarom wij die gebruiken.

Klik hier om de tabel te bekijken

Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie ingelogd houdt.

Gebruik van cookies voor analyse en statistieken

Google Analytics

KalaHealth.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft KalaHealth.nl geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van Kala Health.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Cookies zijn gemakkelijk te beheren. Informatie over het aanpassen en/of verwijderen van cookies op uw randapparatuur, kunt u vinden via de instructies die op de hieronder genoemde websites zijn vermeld.

Meer informatie over cookie-instellingen Google Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Mozilla Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Apple Safari

Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Kala Health behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze Privacy- en Cookie Policy regelmatig te raadplegen.

Wilt u meer inmformatie over cookies?

Ga naar de site van de Consumentenbond